Skip to main content

Ambrotipi značenje

šta znači Ambrotipi

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambrotipi pl. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča.

Reč Ambrotipi sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: пл. фотографије на стаклу које штити лак и друга фина стаклена плоча.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a