Skip to main content

Ameblirati značenje

šta znači Ameblirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ameblirati (fr. ammeubler) kuću snabdeti nameštajem, kuću namestiti potrebnim stvarima.

Reč Ameblirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аммеублер) кућу снабдети намештајем, кућу наместити потребним стварима.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a