Skip to main content

Ametrija značenje

šta znači Ametrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ametrija (od grčke reči: a-metrfa) neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost.

Reč Ametrija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-метрфа) неравномерност, несразмерност, неједнакост, неправилност.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a