Skip to main content

Amebni značenje

Šta znači Amebni

Na latinici: Definicija i značenje reči Amebni (od grčke reči: amoibe promena) koji potiče od amebe, prouzrokovan amebama.

Reč Amebni napisana unazad: inbema

Amebni se sastoji od 6 slova.

Šta je Amebni

На Ћирилици: (грч. амоибе промена) који потиче од амебе, проузрокован амебама.

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a