Skip to main content

Amebv značenje

šta znači Amebv

Na latinici: Definicija i značenje reči Amebv (od grčke reči: amoibe promena)zoologija: mikroskopom vidljiva životinjice (jednoćelijski organizam) koja stalno menja svoj oblik.

Reč Amebv sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. амоибе промена) зоол. микроскопом видљива животињице (једноћелијски организам) која стално мења свој облик.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a