Skip to main content

Amelioracija značenje

šta znači Amelioracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amelioracija (od latinske reči: amelioratio) pobolj-šanje, poboljšavanje, popravljanje, doterivanje, npr. zemljišta, imanja

Reč Amelioracija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. амелиоратио) побољ-шање, побољшавање, поправљање, дотеривање, нпр. земљишта, имања


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a