Skip to main content

Ameliorirati značenje

Šta znači Ameliorirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ameliorirati (latinski melior bolji,od francuske reči: ameliorer) poboljšati, poboljšavati, popraviti (zemljište).

Reč Ameliorirati napisana unazad: itariroilema

Ameliorirati se sastoji od 12 slova.

Šta je Ameliorirati

На Ћирилици: (лат. мелиор бољи, фр. амелиорер) побољшати, побољшавати, поправити (земљиште).

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a