Skip to main content

Ameliorirati značenje

šta znači Ameliorirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ameliorirati (latinski melior bolji,od francuske reči: ameliorer) poboljšati, poboljšavati, popraviti (zemljište).

Reč Ameliorirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. мелиор бољи, фр. амелиорер) побољшати, побољшавати, поправити (земљиште).


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a