Skip to main content

Amencija aktiva značenje

Šta znači Amencija aktiva

Na latinici: Definicija i značenje reči Amencija aktiva (od latinske reči: amentia activa)medicina: naglo ludilo

Reč Amencija aktiva napisana unazad: avitka ajicnema

Amencija aktiva se sastoji od 15 slova.

Šta je Amencija aktiva

На Ћирилици: (нлат. аментиа ацтива) мед. нагло лудило

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a