Skip to main content

Amencija okulta značenje

Šta znači Amencija okulta

Na latinici: Definicija i značenje reči Amencija okulta (od latinske reči: amentia occulta)medicina: potajno, skriveno ludilo

Reč Amencija okulta napisana unazad: atluko ajicnema

Amencija okulta se sastoji od 15 slova.

Šta je Amencija okulta

На Ћирилици: (нлат. аментиа оццулта) мед. потајно, скривено лудило

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a