Skip to main content

Amencija parcialis značenje

šta znači Amencija parcialis

Na latinici: Definicija i značenje reči Amencija parcialis (od latinske reči: amentia partialis) ned. delimično ludilo

Reč Amencija parcialis sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (нлат. аментиа партиалис) нед. делимично лудило


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a