Skip to main content

Amencija senilis značenje

šta znači Amencija senilis

Na latinici: Definicija i značenje reči Amencija senilis (od latinske reči: amentia senilis)medicina: staračka slaboumnost.

Reč Amencija senilis sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. аментиа сенилис) мед. старачка слабоумност.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a