Skip to main content

Amencija simpleks značenje

šta znači Amencija simpleks

Na latinici: Definicija i značenje reči Amencija simpleks (latinski amentia simplex)medicina: jednostavna, opšta duševne slabost.

Reč Amencija simpleks sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. аментиа симплеx) мед. једноставна, општа душевне слабост.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a