Skip to main content

Amenija. amentes značenje

šta znači Amenija. amentes

Na latinici: Definicija i značenje reči Amenija. amentes cit. reč kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svet.

Reč Amenija. amentes sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: цит. реч којом су стари Египћани називали подземни свет.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a