Skip to main content

Amenomanija značenje

šta znači Amenomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amenomanija (od grčke reči: a-, men, manfa) ned. duševni poremećaj kod žena kao posledica izostajanja mesečnog pranja

Reč Amenomanija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, мен, манфа) нед. душевни поремећај код жена као последица изостајања месечног прања


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a