Skip to main content

Amerikanizirati značenje

Šta znači Amerikanizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amerikanizirati (fr. americaniser) poame-ričiti, poameričavati.

Reč Amerikanizirati napisana unazad: itarizinakirema

Amerikanizirati se sastoji od 15 slova.

Šta je Amerikanizirati

На Ћирилици: (фр. америцанисер) поаме-ричити, поамеричавати.

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a