Skip to main content

Amerikanizirati značenje

šta znači Amerikanizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amerikanizirati (fr. americaniser) poame-ričiti, poameričavati.

Reč Amerikanizirati sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (фр. америцанисер) поаме-ричити, поамеричавати.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a