Skip to main content

Amerikanizmi značenje

šta znači Amerikanizmi

Na latinici: Definicija i značenje reči Amerikanizmi pl. osobenosti engleskog jezika kojim se govori u Americi.

Reč Amerikanizmi sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: пл. особености енглеског језика којим се говори у Америци.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a