Skip to main content

Amerikanka značenje

šta znači Amerikanka

Na latinici: Definicija i značenje reči Amerikanka agr. 1. vrsta vinove loze; 2. vrsta košnice američkog tipa; 3. vrsta lubenice.

Reč Amerikanka sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: агр. 1. врста винове лозе; 2. врста кошнице америчког типа; 3. врста лубенице.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a