Skip to main content

Amerikav značenje

šta znači Amerikav

Na latinici: Definicija i značenje reči Amerikav (fr. americaine) otvorena kola na četiri točka; vrsta platna.

Reč Amerikav napisana unazad: vakiremA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. америцаине) отворена кола на четири точка; врста платна.

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a