Skip to main content

Ametabolan značenje

šta znači Ametabolan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ametabolan (od grčke reči: a- ne, bez, metabole promena, preobražaj) koji se ne menja, nepromenljiv; ametabolni insektizoologija: insekti koji nisu podložni metamorfozi.

Reč Ametabolan napisana unazad: ametabolan i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, без, метаболе промена, преображај) који се не мења, непроменљив; аметаболни инсекти зоол. инсекти који нису подложни метаморфози.

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a