Skip to main content

Ametaboličan značenje

šta znači Ametaboličan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ametaboličan (od grčke reči: a-, metabole )biologija: koji nije podložan metamorfozi, nepromenljiv.

Reč Ametaboličan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, метаболе ) биол. који није подложан метаморфози, непроменљив.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a