Skip to main content

Ametabolija značenje

šta znači Ametabolija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ametabolija (od grčke reči: a-, metabole)biologija: razvitak insekata u kome mlade jedinke u potpunosti liče na odrasle oblike i ne pokazuju nikakve vidljive znake preobražaja.

Reč Ametabolija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, метаболе) биол. развитак инсеката у коме младе јединке у потпуности личе на одрасле облике и не показују никакве видљиве знаке преображаја.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a