Skip to main content

Anfilada značenje

šta znači Anfilada

Na latinici: Definicija i značenje reči Anfilada (fr. enfilade) dug red, npr. red soba u jednom pravcu; vojska: tučenje topovima uzduž, po dužini, s boka.

Reč Anfilada sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. енфиладе) дуг ред, нпр. ред соба у једном правцу; вој. тучење топовима уздуж, по дужини, с бока.


Anfraktuozan krivudav, iskrivudan, vijugast; neravan, džombast; zaobilazan....
Anfilirati udenuta, udevati; nizati, nanizati, npr. biser; zapodenuti razgovor...
Anfilada dug red, npr. red soba u jednom pravcu; voj. tučenje topovima uzduž,...
Anfan dete; anfan perdi na. vojnici koji se sami jave da izvrše neko opas...
Sve reči na slovo a