Skip to main content

Anfilirati značenje

šta znači Anfilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anfilirati (latinski filum konac,od francuske reči: Š, enfiler) udenuta, udevati; nizati, nanizati, npr. biser; zapodenuti razgovor; zaplesti nekoga u neko preduzeće, u opasnost; vojska: tući topovima po dužini, s boka; napraviti ćupriju (u trik-traku).

Reč Anfilirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. филум конац, фр. Ш, енфилер) уденута, удевати; низати, нанизати, нпр. бисер; заподенути разговор; заплести некога у неко предузеће, у опасност; вој. тући топовима по дужини, с бока; направити ћуприју (у трик-траку).


Anfraktuozan krivudav, iskrivudan, vijugast; neravan, džombast; zaobilazan....
Anfilirati udenuta, udevati; nizati, nanizati, npr. biser; zapodenuti razgovor...
Anfilada dug red, npr. red soba u jednom pravcu; voj. tučenje topovima uzduž,...
Anfan dete; anfan perdi na. vojnici koji se sami jave da izvrše neko opas...
Sve reči na slovo a