Skip to main content

Apraksija značenje

šta znači Apraksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apraksija (od grčke reči: apraxia besposlenost) pskh. nesposobnost izvođenje izvesnih običnih pokreta bez postojanja oduzetosti (parali-ze) i tačnog shvatanja značenja nekih stvari.

Reč Apraksija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апраxиа беспосленост) пскх. неспособност извођење извесних обичних покрета без постојања одузетости (парали-зе) и тачног схватања значења неких ствари.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a