Skip to main content

Aproširati značenje

šta znači Aproširati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aproširati (fr. approcher) približiti se, primicati se, imati pristup; vojska: praviti prokope, rovove.

Reč Aproširati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аппроцхер) приближити се, примицати се, имати приступ; вој. правити прокопе, ровове.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a