Skip to main content

Aproš značenje

šta znači Aproš

Na latinici: Definicija i značenje reči Aproš (fr. approche) vojska: prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borbeni red.

Reč Aproš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. аппроцхе) вој. прокоп, ров, саобраћајни ров који води из позадине у први борбени ред.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a