Skip to main content

Aprekacija značenje

šta znači Aprekacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aprekacija (latinski apprecari, od latinske reči: apprecatio) preklinjanje, usrdna molba.

Reč Aprekacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аппрецари, нлат. аппрецатио) преклињање, усрдна молба.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a