Skip to main content

Apretirati značenje

šta znači Apretirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apretirati (fr. appreter) doterati (ili: doterivati) razno tekstilno gradivo tako da dobije izgled i svojstva finijegto jest dati mu glatkoću, sjajnost itd.

Reč Apretirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аппретер) дотерати (или: дотеривати) разно текстилно градиво тако да добије изглед и својства финијег тј. дати му глаткоћу, сјајност итд.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a