Skip to main content

Apretura značenje

šta znači Apretura

Na latinici: Definicija i značenje reči Apretura (fr. appreter) rad oko doterivanja i popravljanja kojim neki industrijski artikli (tkanine, hartija, koža, krzno) dobijaju izgled i svojstvo finije robe (glatkoću, sjajnost), ili svojstva koja im daju veću trgovinsku vrednost, takođe nova svojstva koja ti artikli dobijaju ovakvim doterivanjem; muz. pravilna srazmera u građi jednog muzičkog instrumenta.

Reč Apretura sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аппретер) рад око дотеривања и поправљања којим неки индустријски артикли (тканине, хартија, кожа, крзно) добијају изглед и својство финије робе (глаткоћу, сјајност), или својства која им дају већу трговинску вредност, такође нова својства која ти артикли добијају оваквим дотеривањем; муз. правилна сразмера у грађи једног музичког инструмента.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a