Skip to main content

Aprobacija značenje

šta znači Aprobacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aprobacija (latinski approbatio) odobravanje, odobrenje, pristanak; povoljan sud o nečemu, pohvala; dopuštenje, npr. da se knjiga štampa; priznanje nekome sposobnosti za nešto; dozvola biskupa (vladike) da sveštenik vrši ispovest i drži propovedi.

Reč Aprobacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аппробатио) одобравање, одобрење, пристанак; повољан суд о нечему, похвала; допуштење, нпр. да се књига штампа; признање некоме способности за нешто; дозвола бискупа (владике) да свештеник врши исповест и држи проповеди.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a