Skip to main content

Aprobativan značenje

šta znači Aprobativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aprobativan (od latinske reči: approbativus) odobravan, koji izražava odobravanje; aprobatoran.

Reč Aprobativan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аппробативус) одобраван, који изражава одобравање; апробаторан.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a