Skip to main content

Aprobator značenje

šta znači Aprobator

Na latinici: Definicija i značenje reči Aprobator (latinski approbator odobravalac) lice koje vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u naučno-is-traživačkim zavodima, stanicama, poljo-privrednim dobrima, fabrikama itd. (žita, brašna, vina, mlečnih prerađevi-na i dr.).

Reč Aprobator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аппробатор одобравалац) лице које врши стручан преглед и одобрава пуштање у промет производа у научно-ис-траживачким заводима, станицама, пољо-привредним добрима, фабрикама итд. (»сита, брашна, вина, млечних прерађеви-на и др.).


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a