Skip to main content

Aproksimativan značenje

šta znači Aproksimativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aproksimativan (latinski approximativus) približan.

Reč Aproksimativan napisana unazad: navitamiskorpA i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. аппроxимативус) приближан.

Slično: 
Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a