Skip to main content

Aproksimirati značenje

šta znači Aproksimirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aproksimirati (latinski approximare približava™ se) približiti, približavati.

Reč Aproksimirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аппроxимаре приближава™ се) приближити, приближавати.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a