Skip to main content

Aprovizionirati značenje

šta znači Aprovizionirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aprovizionirati (fr. approvisionner) snab-deti (ili: snabdevati) životnim namirnicama.

Reč Aprovizionirati sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (фр. аппровисионнер) снаб-дети (или: снабдевати) животним намирницама.


Aproširati približiti se, primicati se, imati pristup; voj. praviti prokope, ro...
Aproš voj. prokop, rov, saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borb...
Aproseksija med nedostatak koncentracije misli, rasejanost....
Aproprirati prisvojiti, prisvajati; udesiti, prilagoditi; saobra-ziti, podesiti...
Aproprijacija prisva-janje, prisvojenje; udešavanje, prilagođavanje; hemijsko sje...
Apropinkvirati približiti, približavati....
Sve reči na slovo a