Skip to main content

Apterologija značenje

šta znači Apterologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apterologija (od grčke reči: a-pteros beskrilan, logfa)zoologija: nauka o beskrilnim kukcima (paucima, buvama i dr.).

Reč Apterologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-птерос бескрилан, логфа) зоол. наука о бескрилним кукцима (пауцима, бувама и др.).


Aptijalizam ned. smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke....
Apterologija zool. nauka o beskrilnim kukcima ....
Sve reči na slovo a