Skip to main content

Aptijalizam značenje

šta znači Aptijalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aptijalizam (od grčke reči: a, ptyalon pljuvačka) ned. smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke.

Reč Aptijalizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а, птyалон пљувачка) нед. смањено лучење или одсуство лучења пљувачке.


Aptijalizam ned. smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke....
Apterologija zool. nauka o beskrilnim kukcima ....
Sve reči na slovo a