Skip to main content

Arsen značenje

šta znači Arsen

Na latinici: Definicija i značenje reči Arsen (od grčke reči: arsen muški, jak) hen. sičan, elemenat atomske mase 74,9216, redni broj 33, znak As, jedinjenja su mu jako otrovna;isto znači i arsenik.

Reč Arsen sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. арсен мушки, јак) хен. сичан, елеменат атомске масе 74,9216, редни број 33, знак Ас, једињења су му јако отровна; уп. арсеник.


Aršlama bog. trešnja ; vrsta crnog luka....
Aršin stara mera za dužinu: lakat, rif....
Arsevofagizam med. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja ra...
Arsenogonija rađanje muške dece, muški porod....
Arseniti pl. hem. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. ...
Arsenik hem. arsentrioksid , jak otrov; trovanja akutna i hronična...
Sve reči na slovo a