Skip to main content

Arsenik značenje

šta znači Arsenik

Na latinici: Definicija i značenje reči Arsenik (od grčke reči: arsenikćn)hemija: arsentrioksid (As2O3 ), jak otrov; trovanja akutna i hronična

Reč Arsenik sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. арсеникћн) хем. арсентриоксид (Ас2О3 ), јак отров; тровања акутна и хронична


Aršlama bog. trešnja ; vrsta crnog luka....
Aršin stara mera za dužinu: lakat, rif....
Arsevofagizam med. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja ra...
Arsenogonija rađanje muške dece, muški porod....
Arseniti pl. hem. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. ...
Arsenik hem. arsentrioksid , jak otrov; trovanja akutna i hronična...
Sve reči na slovo a