Skip to main content

As značenje

Šta znači As


As

latinica:

Definicija i značenje reči As (lat, as, assis) 1. kod starih Rimljana: novac, u početku od pola kg bakra; 2. u novije doba: apotekarske funta od 12 unca, sada potisnuta takozvani: metričkim merenjem; 3. najmanja jedinica za merenje zlata; 4. najjača karta, „kec" na francuskim kartama; 5. prvak, najbolji u nekoj struci, naročito u avijatici i raznim granama sporta.

Reč As napisana unazad: sa

As se sastoji od 2 slova.

sta je As

Slično:
Šta znači Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Šta znači Ašikovati voditi ljubav....
Šta znači Ascites ned. trbušna vodena bolest....
Šta znači Asciji št. geogr. „besenča-ni", tj. stanovnici žarkog pojasa koji...
Šta znači Ascenzija penjanje, uzilaže-nje, uzdizanje, uzlazak; Vaznesenje Hris...
Šta znači Ascendencija prava, uzlazna linija srodstva; astr. penjanje, uzlazak; ...