Skip to main content

As značenje

šta znači As

Na latinici: Definicija i značenje reči As (lat, as, assis) 1. kod starih Rimljana: novac, u početku od pola kg bakra; 2. u novije doba: apotekarske funta od 12 un-ca, sada potisnutatakozvani: metričkim me-renjem; 3. najmanja jedinica za merenje zlata; 4. najjača karta, „kec" na francuskim kartama; 5. prvak, najbolji u nekoj struci, naročito u avijatici i raznim granama sporta.

Reč As sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: (лат, ас, ассис) 1. код старих Римљана: новац, у почетку од пола кг бакра; 2. у новије доба: апотекарске фунта од 12 ун-ца, сада потиснута тзв. метричким ме-рењем; 3. најмања јединица за мерење злата; 4. најјача карта, „кец" на француским картама; 5. првак, најбољи у некој струци, нарочито у авијатици и разним гранама спорта.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Ašikovati voditi ljubav....
Ascites ned. trbušna vodena bolest....
Asciji št. geogr. „besenča-ni", tj. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput g...
Ascenzija penjanje, uzilaže-nje, uzdizanje, uzlazak; Vaznesenje Hristovo, Spa...
Ascendencija prava, uzlazna linija srodstva; astr. penjanje, uzlazak; nadmoćnost...
Sve reči na slovo a