Skip to main content

Ascenzija značenje

šta znači Ascenzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ascenzija (latinski ascensio) penjanje, uzilaže-nje, uzdizanje, uzlazak; Vaznesenje Hristovo, Spasovdan; napredovanje, polet;astronomija: penjanje, uzlaženje nebeskog tela;fizika: penjanje tečnosti u kapilarnim cevima; penjanje igrača na konopac.

Reč Ascenzija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. асценсио) пењање, узилаже-ње, уздизање, узлазак; Вазнесење Христово, Спасовдан; напредовање, полет; астр. пењање, узлажење небеског тела; физ. пењање течности у капиларним цевима; пењање играча на конопац.


Ascites ned. trbušna vodena bolest....
Asciji št. geogr. „besenča-ni", tj. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput g...
Ascenzija penjanje, uzilaže-nje, uzdizanje, uzlazak; Vaznesenje Hristovo, Spa...
Ascendencija prava, uzlazna linija srodstva; astr. penjanje, uzlazak; nadmoćnost...
Ascendenti pl. prav. srodnici po uzlaznoj liniji, preci kao rodi-tell, dedovi, ...
Sve reči na slovo a