Skip to main content

Aseitet značenje

šta znači Aseitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Aseitet (od latinske reči: aseitas, a se esse bitito jest postojati sam sobom) samostalnost, osobina ljudi koji rade samo po svom sopstvenom, unutarnjem nagonu, bez ikakvog podsticaja spolja; po sholastičkoj teologiji: svojstvo boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi, dakle, postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est); u novije doba: jači izraz za slobodnu volju

Reč Aseitet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. асеитас, а се ессе бити тј. постојати сам собом) самосталност, особина људи који раде само по свом сопственом, унутарњем нагону, без икаквог подстицаја споља; по схоластичкој теологији: својство бога који узрок свог бића има у самом себи, дакле, постоји сам собом или кроз себе сама (а се ест); у новије доба: јачи израз за слободну вољу


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a