Skip to main content

Asesor značenje

šta znači Asesor

Na latinici: Definicija i značenje reči Asesor (latinski assessor pomoćnik u službi) prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva.

Reč Asesor sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ассессор помоћник у служби) присудитељ, помоћник судијин; помоћник старешине надлештва.


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a