Skip to main content

Asertoran značenje

šta znači Asertoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Asertoran (latinski assertorius) kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos između subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. problematičan, apodiktičan); asertorna zakletvapravo: zakletva koja se polaže posle datog iskaza (za razliku od promisorne zakletve,to jest one koja se polaže pre davanja iskaza).

Reč Asertoran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ассерториус) којим се тврди, потврдан; фил. асерторан суд суд у којем се однос између субјекта и предиката исказује као чињеница (уп. проблематичан, аподиктичан); асерторна заклетва прав. заклетва која се полаже после датог исказа (за разлику од промисорне заклетве, тј. оне која се полаже пре давања исказа).


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a