Skip to main content

Aseksualizacija značenje

šta znači Aseksualizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aseksualizacija (od grčke reči: a- bez, nlat, sexualisa-tio) uništenje, oduzimanje sposobnosti oplođavanja;isto znači i kastracija.

Reč Aseksualizacija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, нлат, сеxуалиса-тио) уништење, одузимање способности оплођавања; уп. кастрација.


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a