Skip to main content

Asekurirati značenje

šta znači Asekurirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asekurirati (latinski ad-, securus bezbedan, od latinske reči: assecurare) osigurati, obezbediti.

Reč Asekurirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ад-, сецурус безбедан, нлат. ассецураре) осигурати, обезбедити.


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a