Skip to main content

Asenzija značenje

šta znači Asenzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asenzija (latinski assensio) odobravanje, pristajanje uz koga; fil. primanje nečega kao istinitog.

Reč Asenzija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ассенсио) одобравање, пристајање уз кога; фил. примање нечега као истинитог.


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a