Skip to main content

Asepsija značenje

šta znači Asepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asepsija (od grčke reči: a-, sepsis trulež;) ned. otklanjanje mogućnosti da zarazne klice, npr. pri vršenju operacije, zagade mesto koje se operite (ovo se postiže upotrebom antiseptičnih sredstava za pranje ruku, bolesnikove kože i dr.).

Reč Asepsija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сепсис трулеж;) нед. отклањање могућности да заразне клице, нпр. при вршењу операције, загаде место које се оперите (ово се постиже употребом антисептичних средстава за прање руку, болесникове коже и др.).


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a