Skip to main content

Aseptol značenje

šta znači Aseptol

Na latinici: Definicija i značenje reči Aseptol (od grčke reči: a-, sepsis trulež:, latinski oleum ulje) hen. rastvor kiseline kao sredstvo za sprečavanje truljenja, dobiva se mešavinom sirove karbolne kiseline ili krezo-la sa koncentrisanom sumpornom kiselinom

Reč Aseptol sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сепсис трулеж:, лат. олеум уље) хен. раствор киселине као средство за спречавање труљења, добива се мешавином сирове карболне киселине или крезо-ла са концентрисаном сумпорном киселином


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a