Skip to main content

Asumcija značenje

šta znači Asumcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asumcija (latinski assumptio, assumtio) primanje, uzimanje; primanje duše na nebo; dan smrti nekog svetitelja; fil. druga (minor) premisa u silogizmu.

Reč Asumcija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ассумптио, ассумтио) примање, узимање; примање душе на небо; дан смрти неког светитеља; фил. друга (минор) премиса у силогизму.


Asurdirati zaglušiti; umeriti, ublažiti ; slik. dati blaži karakter....
Asura prostirač od rogoza....
Asuplirati učiniti gipkim, okretnim; slomiti ukrotiti, načiniti popustljivim....
Asumcija primanje, uzimanje; primanje duše na nebo; dan smrti nekog svetitel...
Asumpsit primio je na sebe; prav. formula kojom neko dobrovoljno obećava i p...
Asumiti žestiti se, srditi se, rasrditi se. ...
Sve reči na slovo a